Expert Translate

Tłumaczenia Akademickie

Ofertę kierujemy szczególnie do pracowników naukowych, pragnąc wspomóc ich w godnej prezentacji ich dorobku naukowego.

Tłumaczenia prawne

Przełożenie wszelkiego rodzaju tekstów prawniczych na inny język wymaga niezwykłej precyzji i dbałości o zgodność z oryginałem. Innymi słowy – prawdziwej rzetelności, a wręcz pedanterii w sposobie pracy tłumacza. Najlepsi tłumacze prawni to pedantyczni perfekcjoniści, którzy w naszym środowisku są często przedmiotem żartów.

Tłumaczenia dokumentacji projektowej

Tłumaczenie dokumentacji projektowej, takiej jak np. wniosków i projektów unijnych, wymaga zaangażowania szeregu tłumaczy zwłaszcza w sytuacji, gdy czas nagli. Dla jakości i poprawności przekładu wskazane jest, by tłumacze pracujący przy jednym projekcie znali się ze sobą, chętnie ze sobą współpracowali, jak też dzielili się i posługiwali tą samą pamięcią tłumaczeniową.

Obsługa językowa firm

Kompleksowa obsługa językowa jest usługą ułatwiającą prowadzenie działalności firmom i instytucjom. Podpisanie z naszym biurem umowy outsourcingowej odciąży Państwa z konieczności zajmowania się takimi problemami jak poprawność językowa maila napisanego w języku angielskim czy pospieszne znalezienie tłumacza na czas spotkania biznesowego. Usługa ta jest odpowiedzią na wszystkie potrzeby językowe firmy, od tłumaczeń pisemnych i ustnych, wsparcia w codziennych działaniach firmy, po szkolenia i  audyt kompetencji językowych. Ponadto, wszystkie te usługi są traktowane przez nas priorytetowo i rozliczane na atrakcyjnych finansowo warunkach.

 

Nasz zespół

Tłumaczenie to sztuka wykraczająca poza doskonałą znajomość języka. Przekład to oddanie logiki tekstu wykraczające poza zwykłe odpowiedniki słów, to całość przekazu, na który składają się stopień formalności, terminologia i zakorzenienie w danym kontekście kulturowym i gospodarczym. Sztuki tej nie zastąpi Google translator ani choćby przypadkowy tłumacz pozbawiony wsparcia innych tłumaczy czy konsultantów.

Dobry tłumacz podpisuje się nazwiskiem pod swoją pracą. Anonimowość panująca na naszym rynku tłumaczeń otwiera drzwi wielu uchybieniom. Dlatego też nasze biuro stworzyło zespół stałych tłumaczy języka angielskiego i zajmuje się wyłącznie tłumaczeniami z jednego języka. Państwa zlecenie nie ginie w sieci, lecz trafia do konkretnej osoby, która za nie odpowiada, przy ciągłym wsparciu innych tłumaczy i monitoringu ze strony biura. Tłumacze nie rywalizują ze sobą, lecz tworzą zespół dzieląc się doświadczeniem, a każdy przekład jest ponownie sprawdzany przez innego tłumacza. Gwarantuje to wysoką jakość oferowanych przez nas usług, a zlecenia danej firmy wykonywane są zawsze przez tę samą osobę, dzięki czemu tekst ma ujednolicony styl przekładu i wysoki poziom merytoryczny.

Nasze atuty

Na wysoką jakość naszych usług bezpośredni wpływ mają następujące atuty:

  • profesjonalizm: pracujemy w gronie tłumaczy o specjalistycznej wiedzy językowej;
  • sprawdzony tłumacz: tłumaczenia nie są podzlecane nie wiadomo komu, wykonywane są wyłącznie przez nasz zespół;
  • kontakt z tłumaczem: w razie potrzeby możecie być Państwo w bezpośrednim kontakcie z tłumaczem;
  • jeden język: zajmujemy się tłumaczeniami z jednego języka, dzięki czemu monitoring pracy nie jest czczą fikcją;
  • terminowość: bezwzględnie przestrzegamy terminów realizacji ustalonych przy składaniu zlecenia;
  • edycja: tekst gotowy nie odbiega wyglądem od oryginału;
  • poufność: gwarantujemy zachowanie poufności powierzonych nam informacji.